Pravidla soutěže

o 3x Apple iPhone 5s

 

(dále jen „pravidla soutěže“)

 1. Pořadatelem soutěže je:

  www.internetpraha.com

(dále jen „pořadatel“)

 1. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá do 30.4.2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

 1. Pravidla soutěže

 1. Zaškrtnutím odpovědi a vyplněním telefonního čísla, e-mailu a jména se účastníte soutěže.
 2. V poslední den konání soutěže vybereme správně zaškrtnuté odpovědi a provedeme slosování.
 3. V závěrečném slosování vybereme tři výherce.
 • Výherce kontaktujeme na telefonní číslo zadané při vyplnění soutěžního formuláře.
 • Výherci získají Apple iPhone 5s.
 1. V případě, že se výherce o výhru do 3 dnů nepřihlásí, bude vyhlášen jiný výherce.
 1. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník soutěže“). Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek vyhodnotí odpověď a doplní ji svým platným telefonním číslem, e-mailem a jménem.

 1. Všeobecné podmínky

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 4. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
 5. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jmenovitě (mobilního telefonního čísla, jména, e-mailu ). Tento souhlas je pořadateli účastníkem soutěže poskytován za účelem vyhodnocení samotné soutěže a pro případné zasílání obchodních nabídek pořadatelem soutěže, a to po dobu od vstupu do této soutěže až do uplynutí 1 roku od okamžiku ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že mu náležejí práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) ZOOÚ, a dále že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.
 6. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele soutěže na adrese internetpraha.com a zároveň jsou uložena v písemné podobě.

Výše uvedené svolení a souhlas uděluje výherce pořadateli na dobu 1 roku od předání výhry, a to bez nároku na jakoukoli úplatu. Výherce může toto své svolení a/nebo souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na výhru.

V Praze, dne 30.05.2016