Stížnosti na operátory musí ČTÚ v posledních měsících řešit stále častěji. Důvodem opakované nespokojenosti ze strany zákazníků je především neprofesionalita zaměstnanců na kamenných prodejnách nebo nekalé praktiky používané při uzavírání smluv.

Stížnosti na operátory mají mnoho důvodů

Český telekomunikační úřad čelí stížnostem ze strany nespokojených zákazníků mnohem častěji, nežli tomu bývalo dříve. Důvodem opakovaných stížností jsou zejména nekalé praktiky, které mobilní operátoři využívají při uzavírání nových smluv. Jsou tu ale i další důvody, pro které se zákazníci na ČTÚ obrací.

Podmínky a ceny neodpovídají skutečnosti

Jednou z poměrně častých stížností je fakt, že podmínky a ceny, které byly zákazníkovi nabízeny, poté ve skutečnosti neodpovídaly realitě. Obchodníci často zamlčovali, že jimi prezentované nabídky mají jen omezenou platnost, případně si zákazníci stěžovali, že jim byly služby vnucovány pod nátlakem.

Rozdíl mezi smlouvou uzavřenou na pobočce a po telefonu

ČTÚ upozorňuje na rozdíly mezi smlouvami, které zákazníci uzavřou osobně přímo na kamenné prodejně a mezi smlouvami, k jejichž uzavření dojde po telefonu.

Pokud byla smlouva uzavřena na prodejně, neplatí ochranná lhůta pro odstoupení. Pokud není zákazník spokojen, nemůže bohužel v tomto případě od smlouvy do 14. dní odstoupit jako v případě, kdy by byla smlouva uzavřena po telefonu.

Řešením je podání reklamace přímo u operátora. Pakliže by z jeho strany došlo k zamítnutí reklamace, může se nespokojený zákazník obrátit na ČTÚ, kam lze poslat stížnost.